Schoonheidsinstituut Carmen DonaContact:
Mr. Loeffplein 11
5262 AJ Vught
06 40 269 404
E-mail

Disclaimer

Deze website besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie van deze website. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Er kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt aan de informatie op carmendona.nl of de werking van de site. Carmendona.nl behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen en/of aankondiging, naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, veranderingen in de site aan te brengen.
Carmendona.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door technische storingen of het verspreiden van informatie via internet. Carmendona.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele (geheel) niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en de website. Carmendona.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de site.

Aan alle teksten, fotomaterialen, afbeeldingen, illustraties, software, namen, logo’s, geluids- en/of videofragmenten, andere grafische materialen of informatie in andere vorm, zijn eigendomsrechten verbonden. Bezoekers van de site zijn niet gemachtigd om bovengenoemde opsomming te verveelvoudigen, te wijzigen, te reproduceren, te transporteren of te distribueren of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, mits Carmendona.nl hiertoe nadrukkelijk (schriftelijke) toestemming verleent. Ook voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden gebruikt, mits Carmendona.nl hier nadrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor geeft.